түн, кочуш катары, терезеден төгүп…


түн, кочуш катары,
терезеден төгүп.
ак жип
кездеме ойлогону.

бий gasnitsa,
секирип көлөкө.
терезенин тойдон
Эски тосмо.

терезенин менен биригет
кара төшөмө жолу.
кыз күкүм
Байкал эне.

Vzrykaet туруксуз
уйкулуу tropar:
"Уйкунун, Менин балык,
уктап жатат, жок Gutara ".

1914-1916

добуш берүү:
( Азырынча бир да Рейтинг )
достор менен бөлүшүү:
Сергей Есенин