K Nine - Լերմոնտով


(ից Շիլլերի)

Ահ! Այն թաքնված է մթության մեջ մի անձրեւոտ
Վերջին երազանքը երջանկության!..
Մեկ աստղ գեղեցիկ
mleyu, աղքատ որբ.
բայց, որպես պայծառությունը աստղը իմ,
False երջանկություն նախկին օրերի.
..................
թող, հավերժ Zlata երազանքների,
Թող ձեր աչքերը մոտ,
Պահպանեք քեզ տառապանքի:
Դուք կարող եք ապրել է սրտի.
բայց ավաղ! Դուք սիրում լույսը:
Եւ իմ սեր չկա!
..................
Կարող է սիրել տառապում,
nina! եւս մեկ անգամ անցնել?
Storm freaking թեթեւ
Զգում տաք հարված?
Կամ մեռնել երկնային հուր,
Քանի որ հողի անպիտան նվեր?..
..................

քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Սերգեյ Եսենինը