იოსიფ ბროდსკის ლექსები


ყველა ლექსები იოსიფ ბროდსკი in ვერსია: https://brodskiy.su

ხმის მიცემა:
( არ რეიტინგები თუმცა )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
სერგეი ესენინის
დატოვეთ პასუხი