Եսենինի բանաստեղծությունները վրա նամակում “R”


քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Սերգեյ Եսենինը