Եսենինի բանաստեղծությունները վրա նամակում “իսկ”


քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Սերգեյ Եսենինը