Եսենինի բանաստեղծությունները վրա նամակում “ԲԱՅՑ”


Գնահատել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Կիսվեք ձեր ընկերների հետ:
Սերգեյ Եսենինը