Եսենինի բանաստեղծությունները վրա նամակում “Բ”


քվեարկել:
( Ոչ Վարկանիշներ Սակայն )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Սերգեյ Եսենինը