Poems Բորիս Պաստեռնակ


Բոլոր բանաստեղծությունները Բորիս Պաստեռնակի պորտալի: https://boris-pasternak.su

քվեարկել:
( 1 գնահատման, միջին 5 ից 5 )
Ձեր ընկերների հետ կիսելու:
Սերգեյ Եսենինը