მე არაყი მდინარე და სოფლის ქალი მექნება

Мне бы водки речушку,
Да баб деревеньку,
Я бы пил потихоньку,
И еб*л помаленьку.
Проспиртован мой дух
И залюблено тело.
От реки нет следов,
Поселение сгорело.
Не припомнить теперь
Мне девчушку-простушку.
На помин всех потерь
Поднесите косушку!**.

**-ёмкость в четверть литра.

ხმის მიცემა:
( 10 შეფასება, საშუალო 4.6 საწყისი 5 )
გაუზიარებთ თქვენს მეგობრებს:
სერგეი ესენინის