ага, Чобан бул, эле тозок!..


ага, Чобан бул, эле тозок!
Упайлар чатыр ак gvozdmi.
Мен гана коркконум жок!, жана менин тагдырымда
Shiftless жүрөгү мен сага келдим.

4/5 October 1925

добуш берүү:
( Азырынча бир да Рейтинг )
достор менен бөлүшүү:
Сергей Есенин